Privacy Policy

I. Informații generale

Confidenţialitatea datelor tale este importantă pentru mine şi te pot asigura că o sa fac tot ce îmi stă în putinţă pentru a o proteja şi pentru a evita orice utilizare necorespunzătoare sau abuzivă a lor. Această politică explică modul în care sunt colectate informaţiile personale utilizate in scopul operării, precum și dezvăluite unor terţe entităţi, în cazuri limitative, de blogul meu pentru a îți putea oferi informațiile prezentate în el.

www.razvanbucur.ro poate, din când în când, să îşi întrerupă activitatea pentru întreținere sau alte motive operaționale, aşa cum sunt stabilite la discreția sa, cazuri în care nu se va oferi nici compensație sau rambursare pentru astfel de întreruperi.

Sunteți de acord să nu utilizati informațiile prezentate aici pentru:

 • a încălca intenționat sau neintenționat orice prevedere legislativă locală, națională sau internațională;
 • a încărca, posta, trimite pe e-mail, transmite sau pune la dispoziție orice conţinut care este ilegal, dăunător, amenințător, abuziv, de hărţuire, injurios, defăimător, vulgar, obscen, pornografic, calomnios, invaziv faţă de intimitatea altei persoane, inflamatoriu, de ură, rasial, etnic sau inacceptabil în orice alt fel;
 • a te da drept orice persoană sau entitate, inclusiv, dar fără a se limita la un angajat al instituțiilor statului român, contractor, voluntar, oficial, lider de forum, ghid sau gazdă, ori a reprezenta eronat afilierea ta cu o persoană sau entitate;
 • a încărca, posta, trimite prin e-mail, transmite sau pune la dispoziție orice conținut asupra căruia nu aveți un drept legal;
 • a face public orice conţinut care încalcă orice patent, marcă, secret comercial, drept de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală aparţinând oricărui terţ;
 • a asigura orice tip de publicitate nesolicitată sau neautorizată, mecanism de promoţie sau orice altă formă de socilitare, cu scopul folosirii acelor functionalităţi care sunt desemnate în mod expres în acest scop, dacă este cazul;
 • a interfera sau a încerca o interferare cu informațiile oferite de mine pentru orice utilizator, gazdă sau rețea, inclusiv, dar fără a ne limita la exemplele de mai sus, prin intermediul transmiterii unui virus, sau supraîncărcare a site-ului, “flood”, “spam”, “mail bombing” sau “crashing;
 • a avea acces la continut sau date care nu va sunt destinate, sau conectarea la un server sau cont pe care nu sunt autorizate să accesati;
 • a încerca să probezi, scanezi sau testezi vulnerabilitatea blogului sau orice sistem sau rețea asociată, încălcarea măsurilor de securitate sau de autentificare fără autorizație corespunzătoare, interferarea cu serviciul, serverele sau reţelele conectate la serviciu sau perturbarea acestuia, nerespectarea cerințelor, procedurilor, politicilor sau regulamentelor rețelelor conectate la serviciu;
 • a încerca să modifici, efectuezi operaţiuni de reverse engineering pentru a copia / dezasambla orice parte din blogul www.razvanbucur.ro, fără a ne limita la temă, pluginuri etc.

Dacă există un litigiu cu privire la informațiile prezentate pe blogul www.razvanbucur.ro ești de acord că litigiul va fi guvernat de legile din România, fără a ține cont de conflictul dispozițiilor de drept și ești de acord ca competența exclusivă din punct de vedere al personalităţii și teritorialităţii legii să fie la Tribunalul Municipiului Bucureşti, situat în București, România.

În cazul în care, indiferent de motiv, un tribunal de jurisdicție competentă ar găsi orice termen sau condiție în acest document ca fiind inaplicabilă, toate celelalte termeni și condiții vor rămâne neafectate și în vigoare. Nicio renunțare la orice încălcare a oricărei prevederi a acestor conditii de utilizare nu va constitui o renunțare la orice încălcare anterioară, concomitentă sau ulterioară a aceleași sau a oricărei alte prevederi ale prezentului regulament, și nici nu va reprezenta o formă de renunțare, cu excepția cazului în care aceasta este formulată explicit în scris și semnată de un reprezentant autorizat al părții care renunță.

Dacă ai întrebări sau reclamaţii cu privire la politica de confidentialitate, te rog să mă contactezi folosind formularul de contact sau la adresa de e-mail precizata acolo.

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

II. 1. Dacă ești vizitator al blogului, deținătorul va prelucra datele tale cu caracter personal pe care le furnizezi în mod direct în contextul utilizării blogului, cum ar fi datele pe care le furnizezi în cadrul secțiunii de contact / comentarii, în măsura în care mă contactezi în acest fel.

III. Scopurile și temeiurile de prelucrării

III.1. Dacă ești client sau partener, voi prelucra datele tale cu caracter personal astfel:

 • pentru desfășurarea relației contractuale dintre compania pe care o reprezinți şi mine, respectiv pentru preluarea, validarea, realizarea şi facturarea înțelegerii dintre părți, informarea asupra stării înțelegerii etc.
 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale în contextul serviciilor prestate, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală,
 • pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind eventualele proiecte / campanii dezvoltate de catre mine.

  Prelucrarea datelor tale pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor personale în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea de a respecta obligațiile legale care îmi revin și, deci, imposibilitatea de a putea colabora.

III.2. Dacă ești vizitator, voi prelucra datele tale cu caracter personal astfel:

2.1 Blogul www.razvanbucur.ro colectează informații atunci când accesezi articolele sau paginile disponibile. Prin acceptarea politicii de confidențialitate, esti de acord in mod expres că detinatorul blogului www.razvanbucur.ro poate folosi și prelucra toate informațiile cu caracter personal, inclusiv orice informații personale sensibile, pe care le furnizezi atunci când accesezi un articol sau pagina, lasi un comentariu (cu sau fara poza/filmulet ajutator) sau în alt mod voluntar, cu scopul de a furniza informatii relevante.

Detinatorul blogului www.razvanbucur.ro poate utiliza și combina informațiile personale colectate de la tine cu informații de la alte servicii care colecteaza datele tale in momentul accesarii blogului, interactiunii cu el (comentariilor sau distribuirilor online) sau abonarii la newsletter pentru a oferi o experiență de utilizare mai bună, inclusiv servicii care afișează conținut personalizat sau de publicitate a produselor sau serviciilor pentru care autorul blogului face afiliere / marketing. Niciuna dintre informaţiile care nu sunt publice nu vor fi oferite unei terţe părţi fără acordul tău scris explicit.

2.2 Blogul www.razvanbucur.ro folosește cookie-uri și alte tehnologii (cum ar fi software-ul de măsurare a performanţelor site-ului și software-ul de studiere a experienţei utilizatorilor în folosirea serviciilor) pentru a îmbunătăți experiența ta online și pentru a afla informaţii despre modul în care accesezi articole și informațiile disponibile pe blog, în scopul de a îmbunătăți calitatea articolelor.

2.3 Ești de acord ca serverul blogului poate înregistra în mod automat informații atunci când îl accesezi, incluzând aici: URL-ul, adresa IP, tipul de browser și limba, precum și data și ora accesării. Aceste informații mă ajută să analizez utilizarea blogului pentru a putea monitoriza performanţele acestuia şi a-l imbunătăţi.

2.4 Ești de acord că deținătorul blogului poate partaja, de asemenea, informații cu caracter personal cu terți doar în circumstanțe limitate, atunci când este necesar a se respecta o prevedere legala imperativă, când există proces legal pe rol, pentru prevenirea fraudei sau a unei vătămări iminente, pentru asigurarea securității blogului cu condiția că, în astfel de circumstanțe, deținătorul blogului va împărtăși doar informațiile personale limitate, necesare si impuse de lege in asemenea situaţii.

2.5 Ești de acord ca deținătorul blogului poate utiliza informații de contact personale colectate de la tine pentru a te contacta în viitor în ceea ce privește articolele / activitatea online sau le poate transmite către terți în cazul în care ești câștigătorul unui concurs sau giveaway organizat pe blog.

2.6 Ești de acord că pot prelucra informațiile tale personale, în domeniul de aplicare și în scopurile prevăzute în această politică, pentru întreaga durată de existență a blogului. Ai dreptul de a accesa, actualiza și / sau corecta informațiile personale, de a solicita blocarea, corectarea, completarea sau ştergerea informațiilor tale personale în cazul în care sunt incorecte sau dacă consideri că prelucrarea informațiilor se află în contradicție cu dreptul la protecţia vieții private sau în contradicție cu legea. În acest caz, ai dreptul de a face apel direct la autoritatea în materie de protecția datelor.

Mă oblig să îți furnizez accesul la orice informație, în orice moment, cu privire la prelucrarea informațiilor tale personale în mod operativ, în mod gratuit sau contra cost în cazul cererilor repetate de ștergere, cererilor nefondate sau excesive, la un tarif de 20 euro pentru fiecare request. Request înseamnă fiecare bifare din pagina dedicată unde îți poți urmări înregistrările pe site.

Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor personale în oricare dintre scopurile prezentate in capitolul III, subcapitolul 2 nu va avea urmări negative pentru tine.

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Voi prelucra datele tale cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

Dacă îți retragi consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, voi înceta prelucrarea datelor tale cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate pe baza consimțământului exprimat de către tine înainte de retragerea acestuia.

V. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate pot fi transferate în afara României, către state din Uniunea Europeană sau din altă parte a lumii dar doar către companii care fac dovada că respectă politicile pentru protecția datelor personale, cum ar fi: Google sau Mailchimp.

VII. Drepturile de care beneficiezi

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiezi de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea mea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete. Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor să anonimizez aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continui în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice.

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
 • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al meu sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care pot demonstra că am motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a te adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care consideri necesar, cu respectarea precizărilor realizate la capitolul I.

Dacă ai întrebări sau reclamații cu privire la politica confidentialitate sau cu privire la practicile/modalitatea de prelucrare, te rog să mă contactezi la adresa office@razvanbucur.ro