Stagii de practică în cadrul Serviciului Comunicare şi Marketing – sesiunea februarie – martie 2012

Institutul European din România oferă studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor de la universităţile din ţară şi din străinătate posibilitatea de efectua stagii de practică neretribuite în cadrul serviciilor instituţiei. Perioada stagiului de practică se stabileşte de comun acord cu stagiarul. Fiecare stagiar va beneficia de un mentor pe toată durata stagiului. La sfârşitul stagiului, stagiarul va primi o Adeverinţă de stagiu de practică în care se vor descrie pe scurt activităţile efectuate şi noile competenţe dobândite.

Serviciul Comunicare şi Marketing

Durata unui stagiu de practică este de două luni, dar poate fi prelungită cu acordul părţilor.

Profilul stagiarului
Studii:
– student sau masterand al unei facultăţi cu profil de comunicare, marketing, asistenţă managerială, social – politic etc.
Cunoştinţe limbi străine:
– foarte bună cunoaştere a limbii engleze şi/sau franceze
Alte cerinţe:
– excelente cunoştinţe de operare pe calculator (Microsoft Office);
– conştiinciozitate, punctualitate şi capacitatea de a respecta termenele şi standardele impuse;
– capacitatea de a lucra în echipă;
– capacitate de analiză şi sinteză;
– activităţi extracuriculare conexe (constituie un avantaj).

Principalele activităţi desfăşurate pe parcursul stagiului
– asistenţă organizare evenimente şi alte proiecte de comunicare;
– asistenţă managerială şi secretariat;
– asistenţă în activitatea Centrului de documentare al IER;
– asistenţă în activitatea de marketing şi promovare.

Numărul de studenţi ce vor fi admişi în această sesiune: 4

– doi stagiari –  Comunicare şi marketing (asistenţă organizare evenimente; redactare ştiri, articole; revista presei etc.);

– un stagiar – Centrul de documentare (bibliotecă) IER;

– un stagiar – Asistenţă managerială şi secretariat .

Cum candidezi?

Transmiţând dosarul până la data de 30 ianuarie 2012 prin e-mail la adresa: monica.dumitrescu@ier.ro.

Dosarul trebuie să cuprindă:

– formularul de candidatură;

(disponibil aici: http://www.ier.ro/index.php/site/news_page/191)

– Curriculum Vitae (în limba română sau engleză);

– Adeverinţă de student (poate fi prezentată în cadrul interviului).

Etape eliminatorii:

I. Selecţia pe bază de dosar

II. Interviul la sediul IER stabilit de comun acord cu candidatul a.c.
Numai candidaţii selectaţi în urma analizei dosarului vor fi contactaţi pentru interviu.

Leave a Reply

%d bloggers like this: